: Home › Početna / O nama › Home

Prijavite se


Prijavite se

Udruženje EkoEnergija


Udruženje „EkoEnergija“ se bavi  promovisanjem energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Udruženje je osnovano 2010. godine, i do sada je njegova delatnost bila vezana za povećanje EE u okvirima potrošnje toplotne energije u gradu Kragujevcu.

U okviru udruženja, stalno su angažovana tri licencirana mašinska inženjera, a po potrebi angažujemo veći broj stručnih saradnika različitih profila.

Rad udruženja je usmeren pored  javnih ustanova i prema fizičkim licima kao krajnjim korisnicima toplotne energije.

U odnosu prema korisnicima i prema vrsti i načinu snabdevanja toplotnom energijom Udruženje ne pravi razliku, osim u pristupu problematici.

Ovaj rad Udruženja se konkretno odnosi na promovisanje koncepta „raspolaganje potrošnjom“ (uštedom) TE kod korisnika, koje se obavlja na grupnim, ali i individualnim radnim sastancima - prezentacijama.

 

 

Partneri udruženja EkoEnergija su:

Partner iz Hrvatske  Partner iz Hrvatske  Partner iz Slovenije  Lokalni partner 

No Comments Yet...

Dodajte komentar