: Home › › Poseta partnerima u Sloveniji u okviru projekta "Improving Energy Efficiency in Local Authorities in the Danube Region"

Poseta partnerima u Sloveniji u okviru projekta "Improving Energy Efficiency in Local Authorities in the Danube Region"

Poseta partneru Agenciji GOLEA, Nova Gorica, Slovenija 11.03.2016. 

Članovi Udruženja EkoEnergija Aleksandar Tomić, Predrag Zbiljić i Srđan Vesović su 11.03.2016. bili u radnoj poseti partnerima u Sloveniji u okviru projekta "Improving energy efficiency in Local Authorities in the Danube Region".

Tokom posete održana su tri sastanka sa predstavnicima Jedinica lokalne samouprave Nova Gorica, Ajdovščina i Ilirska Bistrica, koje su učesnici ovog projekta, u njihovim prostorijama. Sastancima su ispred Agencije GOLEA organizovali direktor Agencije Rajko Leban i šef projektnog odeljenja Vanja Cencič.

Sastnaku u Novoj Gorici ispred lokalne samouprave prisustvovali su šef kabineta gradonačelnika Andrej Markočič, šef projektnog odeljenja/zamnik direktora Andreja Trojar Lapanja i savetnik za javne komunalne poslove Matej Živec. Saastnak jhe bio veoma konstruktivan, diskutovalo se o mogućnostima za razmenu dobre prakse između jedinica lokalne samouprave iz sve tri zemlje učesnice ovog projekta, kao i o mogućnostima za unapređenje nivoa energetske efikasnosti do kojih ćemo doći kroz budući projekat, koji je u pripremi sa istim partnerima.

Ciljevi satanka su bili isti i u sledećim lokalnim samoupravama koje smo posetili, sastnaci su bili takođe veoma konstruktvini i nadgradili su početnu ideju projekta. Sastanku u Ajdovščini bio je prisutan i gradonačelnik, gospodin Tadej Beočanin kome dugujemo posebnu zahvalnost na izdvojenom vremenu i značaju koji je dao našem zajedničkom projektu. Tom sastanku su takođe prisustvovali i šef odeljenja za investicije Alenka Čadež Kobol, koordinatorka EU projekata Polonca Vodopivec i šef odeljenja za privredu i razvoj Janez Furlan. Sastanku u Ilirdskoj Bistrici su prisustvovali šef odeljenja za privredu i infrastrukturu Dragica Kastelič i viši savetnik Boštjan Primc. Svim dugujemo neizmernu zahvalnost kako na toplom dočeku tako i na konstruktivnoj i veoma uspešnoj saradnji.

Nakon sastanaka sa lokalnim samoupravama obišli smo neke od najznačajnijih projekata našeg partnera Agencije GOLEA i na kraju održali završni sastanak u prostorijama Agencije. Na njemu je, kao i na sastnacima sa partnerima u Hrvatskoj, bilo reči o aktuelnom kao i o dva projekta koja pripremamo za buduće pozive.

Ovim putem želimo da još jednom uputimo zahvalnost našim dragim partnerima i prijateljima na gostoprimstvu i izvanrednoj saradnji.