: Home › › Sat za planetu 2016

Sat za planetu 2016

Sat za planetu - 19.03.2016.

Kao i prethodnih godina Udruženje EkoEnergija je uzelo aktivno učešće u globalnoj akciji Sat za planetu koji organizuje World Wildlife Fund, simboličnim gašenjem svetla na 60 minuta.

Tokom akcije WWF Svetskog fonda za prirodu „Sat za našu planetu“ ljudi širom sveta isključili su svetla na jedan sat da bi pokazali kako zajedno možemo ublažiti klimatske promene i doprineti očuvanju prirode. Ove godine preko 450 partnera se uključilo u akciju: gradovi, opštine, javne ustanove, kompanije, škole, organizacije civilnog društva, kao i brojne poznate ličnosti.

Tradicionalna manifestacija koja se već deset godina obeležava širom sveta, a osmi put u Srbiji, okupila je preko 7000 gradova.

„Želimo da skrenemo pažnju javnosti na nepotrebno i prekomerno korišćenje prirodnih resursa i smanjimo ekološki otisak. Isključivanje svetla na 60 minuta je samo simboličan doprinos akciji, ali svesnom i svakodnevnom uštedom energije, a time i prirodnih resursa, ublažavamo klimatske promene i doprinesimo očuvanju prirode. Građani širom sveta prepoznali su značaj održivog korišćenja energije, i ove godine se rekordan broj zemalja pridružio inicijativi, čak 178 zemalja“, izjavila je Duška Dimović, direktorka WWF Svetskog, fonda za prirodu u Srbiji.

Akciju „Sat za našu planetu“ podržalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo, i zaštitu životne sredine, Grad Beograd, Grad Novi Sad i Savez gradova i opština Srbije, kao i mnogobrojne kompanije. Na društvenim mrežama značajnu podršku projektu dale su i brojne poznate ličnosti skrenuvši pažnju javnosti na značaj očuvanja planete.

„Naša generacija je svedok posledica klimatskih promena kako na lokalnom tako i na svetskom nivou, naši sugrađani su direktno pogođeni posledicama poplava sa jedne strane, a sa druge strane ekstremnim sušama u poljoprivredi. Ovom akcijom upozoravamo da je planeta Zemlja naš jedini dom i ako je zajedno ne čuvamo, dovodimo u pitanje opstanak ljudske vrste“, izjavila je Stana Božović, državna sekretarka.

Akciji se naravno pridružio i Grad Kragujevac kroz Gradsku upravu za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj, kojoj se naravno i u ovoj akciji kao partner na terenu pridružilo Udruženje EkoEnergija.

Udruženje Ekoenergija se pridužuje pozivu javnosti WWF - Svetskog fonda za prirodu, da svojim odgovornim ponašanjem brine o očuvanju planete, ne samo na dan obeležavanja akcije „Sat za našu planetu“, već i svakog drugog dana.