: Home › › Realizacija projekta "Moja održiva škola"

Realizacija projekta "Moja održiva škola"

Udruženje EkoEnergija je prema najavama u 2016. godini i na osnovu potpisanog Ugovora sa Gradskom upravom Grada Kragujevca, o čemu je bilo reči u prethonim objavama, realizovalo projekat "Moja održiva škola".

Projekat je trajao tri meseca, mesec dana je utrošeno na pripremu projekta, dok su druga dva meseca utrošena na realizaciju u Osnovnoj školi "Živadinka Divac". Ovom prilikom moramo da istaknemo da smo zaista uživali u druženju i razmeni ideja i velike energije sa učenicima koji su bili odlični saradnici i učesnici ovog projekta. Njihov entuzijazam, interesovanje, znatiželja i velika energija su nam dali podsticaj da uložimo dodatni napor kako bi uspešno realizovali projekat. Da smo to uspeli pokazuje nam njihova iskrena reakcija kao i reči njihove nastavnice bilogije gospođe Ljiljane Matić.

Takođe veliku zahvalnost ovim putem želimo da izrazimo i gospođi Ljiljani Matić bez čijih ideja, zalaganja i uloženog truda ne bi ovako uspešno bio napisan i realizovan projekat.

Ideja projekta je bila treba menjati svest ljudi o energiji, njenoj dostupnosti, korišćenju, vrstama, na koji način utiče na životnu sredinu i objasniti im da to sve zavisi od njih da su oni ti koji dovode do promena.

Kroz kreativne radionice osmišljene za uzrast učenika sedmog i osmog razreda smo, na njima bliskim, primerima objasnili značaj energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Da to ne bi ostali samo novi pojmovi koje su čuli u školi, pomoću prezenaticija, edukativnih filmova, ctanih filmova i stripova smo im objasnili sve pojmove koji su vezani za ove oblasti kao i njihov značaj. Kroz pozitivne i negativne primere smo želeli da ih uključimo u rad, a oni su odgovorili na najbolji mogući način. Svi su se trudili da nađu neke primere iz života i iz svog okruženja kojima se obajašnjava neki pojam iz oblasti koje su radionice obuhvatale.

Između dve radionice učenici su popunjavali radne listove koje smo im pripremili i izvodili eksperimente koji su u tim radnim listovima opisani. Budući da su eksperimenti iz multidisciplinarnih oblasti, njih i izvodili u okviru više predmeta. Naime eksperimente iz oblasti zaštite životne sredine su izvođeni na časovima biologije, dok su eksperimenti vezani za energetsku efiksnost i obnovljive i neobnovljive izvore energije izvođeni na časovima fizike.

Na taj način su i radionice bile podeljene. Prva radionica je za temu imala energetsku efikasnost i zažtitu životne sredine, dok su se na drugoj objašnjavali pojmovi obnovljivih i neobnovljivih vidova energije. Na drugoj radionici je prisutvovala nastavnica fizike iz OŠ "Živadinka Divac".

Još jednom želimo da se zahvalimo nstavnici biologije Ljiljani Matić, kao i direktoru gospodinu Milanu Grujoviću na punoj podršci i sardanji na realizaciji ovog projekta. Takođe se nadamo da će ova uspešna saradnja nastaviti u budućnosti na našu veliku radost.