: Home › Galerija › Galerija

Galerije slika

 

 
Ukljuci iskljuci
   Galerija 1  
              
  Akcija Uključi isključi 2015.   Reklamni flajeri  
       
Galerija 2   Prezentacija u MZ Uglješnica               Prezentacija u MZ Bubanj                                          
Prezentacija u MZ Uglješica   Prezentacija u MZ Bresnica    Prezentacija u MZ Bubanj            
 Kick off Kladovo    Kladovo 2015 neformalni deo                
 Kick-off sastanak u Kladovu 2015.
(radni deo)
 

  Kick-off sastanak u Kladovu 2015.
(neformalni deo)

 

 Kick-off meeting START projekta

26.01.2016.Beč

           
                     
 Poseta partnerima u Hrvatskoj 09-11.03.2016    Poseta partnerima u Sloveniji 11.03.2016.    Poseta gradovima učesnicima projekta IEEDR u Srbiji            
                     

Sat za planetu 2016

   Final meeting IEEDR    Realizacija projekta "Moja održiva škola"