: Home › Edukacija › Edukacija

Edukacija


Edukacija o raspolaganju toplotnom energijom

Udruženje organizuje grupne prezentacije na nivou dela mesne zajednice, kada su u pitanju pojedinačni stambeni objekti, odnosno na nivou jedne višespratnice (ili nekoliko manjih), kada su u pitanju objekti zajedničkog stanovanja.

 

Na ovim, grupnim prezentacijama korisnicima se:

 

- Predstavlja (razjašnjava) način naplate toplotne energije prema utrošku,

- Približava koncept „raspolaganja potrošnjom“ toplotne energije (TE)

- Ukazuje na mogućnosti uštede promenom odnosa prema potrošnji TE (način ponašanja korisnika)

- Na primerima prikazuju načini uštede

- Na primerima prikazuju vrednost uštede (sačuvanog novca)

- Upoznaje sa dostupnim subvencionisanim kreditnim linijama za energetsku efikasnost

- Upoznaje sa potrebnom dokumentacijom i sledom potrebnih aktivnosti

 

Polaznici ovih grupnih prezentacija, na osnovu izloženih primera, upoređivanjem sa svojim sistemom mogu da izvrše grubu procenu onoga što bi i sami mogli da urade. Međutim, nakon eventualne zainteresovanosti, polaznici mogu da se prijave da se na njihovom primeru, potpuno besplatno, uradi PLAN UŠTEDE.

Procena uštede na konkretnom sistemu


Prezentacije (download):

  1. Kuće na daljinskom grejanju
    (pdf download)
  2. Kuće sa grejanjem na prirodni gas
    (pdf download)
  3. Višespratnice na daljinskom grejanju
    (pdf download)Kontakt informacije