: Home › Projekti › Projekti

Projekti

 

Projekti u kojima udruženje EkoEnergija trenutno učestvuje:

  • Moja održiva škola. Projekat je finansiran od strane Grada Kragujevca.

 


Projekti na kojima je udruženje EkoEnergija do sada učestvovalo:

  • Poboljšanje energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama u dunavskoj regiji (Improving Energy Efficiency in local authorities in the Danube Region - IEEDR). Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i grada Beča. Partneri udruženja EkoEnergija na ovom projektu su: udruženje CEZAR iz Rijeke, udruženje DOOR iz Zagreba i udruženje GOLEA iz Nove Gorice. - više o ovome...
  • Organizacija globalne manifestacije „Dan za planetu“ na nivou grada Kragujevca za 2015. godinu u okviru ekološke mreže "Kragujevačka inicijativa"
  • Učešće na konkursu koji sponzoriše ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, sa temom "Energetski efikasna domaćinstva na sistemu daljinskog grejanja"
  • Samostalna organizacija globalne manifestacije „Dan za planetu“ na nivou grada Kragujevca za 2014. godinu 
Izrada eleborata o poboljšanju energetske efikasnosti (u okviru aktivnosti "zastupanje građana"):

  •  Urađen je Elaborat za poboljšanje energetske efikasnosti poslovnog inkubatora "Biznis inovacioni centar" u Kragujevcu. Nakon izrade Elaborata, ugrađena je oprema i sprovedene su sve aktivnosti koje su njim bile predviđene.
  • Urađen je Elaborat za poboljšanje energetske efikasnosti školskih i predškolskih ustanova na sistemu daljinskog grejanja u gradu Kragujevcu. Elaboratom su sve ustanove rangirane prema stepenu hitnosti ulaganja, a Elaborat je predat predstavnicima GU Kragujevca da se prema njemu napravi strategija ulaganja.
  • Urađeno je na desetine Elaborata za privatne stambene objekte (za građane koji su, nakon održanih grupnih prezentacija, bili zainteresovani da se primer uštede prikaže na konkretnom, njihovom objektu). 

 

Akcija Sat za našu planetu Akcija Saz za našu planetu Akcija Sat za našu planetu

 

     


Kontakt informacije